Doonheide 34a, 5421 ZP Gemert              E   info@combat.cc              T   0492 36 69 50 Home   |   Login
 
 
 
 

EDI slacht

 
 

Combat is sinds 1985 betrokken geweest bij de ontwikkeling van diverse EDI toepassingen. EDI staat voor Electronic Data Interchange en wordt gebruikt bij het, via electronische weg, uitwisselen van gegevens tussen verschillende softwareontwikkelaars. Alle standaarden zijn gebaseerd op een Internationale ISO-standaard ADIS. (Agricultural Data Interchange Syntax).

 

Doel is om gegevens die ergens eenmaal digitaal zijn opgeslagen, automatisch te kunnen gebruiken op andere plaatsen zonder dat de data weer opnieuw moet worden ingevoerd. Het grote voordeel is vooral de snelheid en betrouwbaarheid van de gegevens. Er hoeft immers niet meer opnieuw ingevoerd te worden.

 

Vanwege de verschillende belangenorganisaties en deelnemers, wordt de standaard (de manier van uitwisseling) streng bewaakt door een projectgroep van de desbetreffende EDI toepassing. Dit alles wordt gecoördineerd door het Agrarisch Telematica Centrum (ATC) in Wageningen.

 

Combat neemt deel aan de volgende EDI Toepassingen : EDI Slacht, EDI I&R, EDI Rund. Verder zijn er nog enkele in ontwikkeling.

 

Enkele andere toepassingen die met EDI werken zijn: EDI-Pigs, EDI-DAP, EDI-FIN, EDI-VOER, en EDI Standaard koppeling Varkenshouderij. Voor meer uitleg hie

 
 
 
Microsoft HP Wyse Cisco
 
 
Contactgegevens Software Automatisering Overige Logo Combat
Combat
Doonheide 34a
5421 ZP Gemert
 
  E   info@combat.cc
  T   0492 36 69 50